top of page
view2 x2.PNG

render | görsel: .

architecture | mimarlık

coming soon

Aquapuncture

Izmir has several green areas, yet many neighbour-hoods suffer in summer under the dominance of warm dense concrete and the Urban Heat Island effect. The present proposal addresses that situation with the concept of ‘urban oases’ for public use that will improve the local microclimate around them. 

The key mechanism will be evaporative cooling combined with the provision of shading and the evapotranspiration of vegetation. The water required for these functions will be covered fully or partially by rainwater collection according to the design and the local context.

The key element of such cooling hubs is a concrete cistern for rainwater storage, covered by a green roof on gabion pillars. The proposed design is a low cost, simple, and durable structure that can improve the visual and thermal environment of Izmir.  

A network of such applications on vacant spots will spread their cooling effects across the city as a kind of ‘acupuncture’ therapy, a word that in this case can be modified to ‘aquapuncture’ given that its key element is the water.

Aquapuncture

İzmir farklı yeşil alanlara sahip olmasına rağmen birçok mahallesi yaz aylarında sıcak, yoğun betonun ve Kentsel Isı Adası etkisinin yoğun sonuçlarından olumsuz etkilenmektedir. Sunulan tasarım önerisi ise bu durumu çevrelerindeki yerel mikro iklim koşullarını iyileştirebilecek, kamusal kullanıma yönelik ‘kentsel vahalar’ konseptiyle ele almaktadır.

Anahtar mekanizma, gölgeleme sağlanması ve bitki örtüsünün terleme yoluyla buharlaşarak su kaybetmesi ile birlikte buharlaşmalı soğutma olacaktır. Bu işlevler için gereken su, tasarıma ve yerel bağlama göre tamamen veya kısmen yağmur suyu toplama ile karşılanacaktır. Bu tür soğutma merkezlerinin ana unsuru, gabion sütunlar üzerinde yeşil bir çatı ile örtülmüş, yağmur suyu depolayacak beton bir sarnıçtır. Önerilen tasarım, İzmir’in görsel ve termal ortamını iyileştirebilecek düşük maliyetli, basit ve dayanıklı bir yapıdır. Önerilen tasarımın kent dokusu üzerinde dolu olmayan noktalarda uygulanmasıyla oluşacak bir ağ, serinletici etkilerini bir ‘akupunktur’ terapisi gibi kentin her yerine yayacak, bu tasarım için de anahtar unsurun su olduğu düşünülürse ‘akuapunktur’ yapacaktır.

Asst.Prof.Dr. Thanos N. Stasinopoulos ve Nazlı Sözer Çakır
izmir economy university | fine arts and design faculty | dept. of architecture

Dr.Öğr. Üyesi Thanos N. Stasinopoulos and Nazlı Sözer Çakır
izmir ekonomi üniversitesi | güzel sanatlar ve tasarım fakültesi | mimarlik bölümü

bottom of page