top of page
Taking Notes

conference program
konferans programı

SPEAKERS | KONUŞMACILAR

Municipality and city representatives | Belediye ve şehir temsilcileri

Neptün Soyer 2.png

Neptün Soyer

Köy-Koop Izmir Chairman of the Board

Köy-Koop Izmir Yönetim Kurulu Başkanı

Alim M..jpg

Alim Murathan

Tunç Soyer´s Consultant | Izmir Metropolitan Municipality

Tunç Soyer´in Danışmanı | Izmir Büyükşehir Belediyesi

Sevket M. 2.png

Şevket Meriç

Head of Izmir Metropolitan Municipality Agricultural Services Department

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı

Kaan Erge.jpg

Kaan Erge

Provincial Directorate of Culture and Tourism

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Birkan Acar.jpeg

Birkan Acar

Head of Corporate Communications Department at Izmir Metropolitan Municipality IZSU General Directorate

Birkan Acar, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Daire Başkanı

Stefan Wittig.png

Stefan Wittig

Stefan Wittig holds a degree in biology and studied aquatic ecology at the University of Bremen. After his diploma he was employed at the University of Bremen and worked there as a research assistant in interdisciplinary research projects on the consequences of climate change in the German coastal region. His scientific work focused on both the ecological consequences of climate change and adaptation options, especially to rising sea levels. Subsequently, Mr Wittig worked for almost 15 years as a consultant for authorities and associations in a planning office. Here, his activities covered all aspects of dealing with climate change, such as interpreting and creating climate scenarios, conducting vulnerability and risk analyses, as well as analysing adaptation needs and recommending adaptation options. Since November 2019, Mr Wittig has been employed as a municipal climate adaptation manager at SKUMS in Unit 43 "Adaptation to Climate Change" and, in this capacity, is responsible for implementing the Bremen/Bremerhaven Climate Adaptation Strategy.

Stefan Wittig biyoloji mezunudur ve Bremen Üniversitesi'nde su ekolojisi eğitimi almıştır. Diplomasını aldıktan sonra Bremen Üniversitesi'nde istihdam edilmiş ve burada Alman kıyı bölgesinde iklim değişikliğinin sonuçları üzerine disiplinler arası araştırma projelerinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Bilimsel çalışmaları hem iklim değişikliğinin ekolojik sonuçlarına hem de özellikle yükselen deniz seviyelerine uyum seçeneklerine odaklanmıştır. Daha sonra Wittig, yaklaşık 15 yıl boyunca bir planlama ofisinde yetkililer ve dernekler için danışman olarak çalıştı. Buradaki faaliyetleri, iklim senaryolarının yorumlanması ve oluşturulması, kırılganlık ve risk analizlerinin yapılmasının yanı sıra uyum ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve uyum seçeneklerinin önerilmesi gibi iklim değişikliğiyle başa çıkmanın tüm yönlerini kapsıyordu. Wittig, Kasım 2019'dan bu yana SKUMS'ta "İklim Değişikliğine Uyum" Birim 43'te belediye iklim uyum yöneticisi olarak çalışmaktadır ve bu sıfatla Bremen/Bremerhaven İklim Uyum Stratejisinin uygulanmasından sorumludur.

Pinar Eldem Culhaoglu_Foto.jpg

Pınar Eldem Çulhaoğlu

Pınar Eldem Çulhaoğlu was born in Mardin in 1980. She completed her primary, middle, and high school education at ODTÜ College in Ankara. In 2002, she graduated from Bilkent University's Faculty of Tourism and Hotel Management. In 2005, she went to Wirtschaftsuniversitat Wien (Vienna University of Economics and Business) to experience her first international experience and studied Business Administration. She completed her doctorate at the Department of Business Administration at Muğla University's Institute of Social Sciences. In 2019, she concluded her career that advanced from Sales and Marketing Chief to Director in the tourism sector. In 2020, she joined the İzmir Metropolitan Municipality as the Head of Agricultural Services Department and started working in this field. After actively participating in the Terra Madre organization, she contributes to the development of children's agricultural workshops at Can Yücel Seed Center Bornova and İZTAM. She has written four storybooks for children emphasizing the preservation of the ecological cycle, as well as her latest book titled "Göçebe Varlığın Çobanı" published by Yeniinsan Publishing for adults. She is proficient in English and has an intermediate level of German. She translates her books that emphasize the importance of nature into English, and her scientific articles are also published in international journals.

Pınar Eldem Çulhaoğlu, 1980 yılında Mardin'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini ODTÜ Koleji Ankara'da tamamladı. 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında, kariyerinin ilk yurt dışı deneyimini yaşamak için Wirtschaftsuniversitat Wien'e (Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi) gitti ve İşletme dalında okudu. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda doktarasını tamamladı. 2019 yılında, turizm sektöründe Satış Pazarlama şefliğinden direktörlüğe kadar ilerlediği kariyerini sonlandırdı. 2020 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na geçti ve bu alanda çalışmalar yürütmeye başladı. Terra Madre organizasyonunda âktif rol almasının ardından Can Yücel Tohum Merkezi Bornova ve İZTAM’da çocuk tarım atölyelerinin gelişimine katkı sunmaktadır. Ekolojik döngünün korunması adına çocuklar için yazdığı dört hikâye kitabı ve yetişkinler içinde en son Yeniinsan yayınevinden çıkan ‘Göçebe Varlığın Çobanı’ adlı kitabı bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir. Doğanın önemini vurguladığı kitaplarını İngilizceye çevirmekte ve bilimsel yazdığı makaleler de uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır.

Education and Research | Eğitim ve Araştırma

Michael-Hensel.jpg

Michael Hensel

Viyana Teknik Üniversitesi

Technical University, Vienna

FIKRET ADAMAN.jpeg

Fikret Adaman

He received his undergraduate and graduate education from Boğaziçi University and his doctorate in economics from Manchester University. He works at Boğaziçi University, Department of Economics. He has also been working as a senior researcher at the Istanbul Policy Center since 2020. His works are in theoretical and applied fields on the history of economic thought and environmental economics. Focusing on the ecology-economics relationship, Fikret Adaman conducts studies on understanding the economic background of increasing ecological problems and what kind of policy tools can be used to prevent these problems. In this context, he analyzes the depletion of underground and surface water resources, the increasing pollution problem in existing ones, and the destruction of natural life in the sea and coastline with an economic-political view.

Lisans ve lisansüstü eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nden, doktora eğitimini ise Manchester Üniversitesi’nden iktisat alanında aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde görev yapmaktadır. Aynı zamanda 2020 yılından beri İstanbul Politikalar Merkezinde kıdemli araştırmacı olarak çalışmaktadır. İktisadi düşünce tarihi ve çevre iktisadı üzerine kuramsal ve uygulamalı alanlarda eserleri bulunmaktadır.  Ekoloji-iktisat ilişkisi üzerinde yoğunlaşan Fikret Adaman, giderek artan ekolojik sorunların iktisadi arka planını anlamaya ve ne tür politika araçlarıyla bu sorunların önüne geçilebileceğine dair çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda yer altı ve yer üstü su kaynaklarının azalmakta oluşu, var olanlarında giderek artan kirlilik problemi, deniz ve kıyı şeridindeki doğal hayatın tahribatı üzerine ekonomi-politik bir bakışla analizler yapmaktadır.

Sophia REISSENWEBER.jpeg

Sophia Reißenweber

Burg Giebichenstein - Hochschule für Kunst und Design Halle

Burg Giebichenstein - Halle Sanat ve Tasarım Üniversitesi

Hatice Eser Ökten.jpg

Hatice Eser Ökten

Izmir Institute of technology | IZTECH Director of Environmental Research Center

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İYTE Çevre Araştırma Merkezi Müdürü

Nicel-Saygın.jpg

Nicel Saygın

Izmir Institute of technology | IZTECH

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

ipek Akpinar.jpg

İpek Akpınar

Izmir Institute of technology | IZTECH

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dilek Himam.jpg

Dilek Himam

Dilek Himam is Assistant Professor working at the Department of Fashion and Textile Design, Faculty of Fine Arts and Design, İzmir University of Economics, (since 2001). She received her bachelor degree from Engineering and Architectural Faculty Textile Engineering Department, Uludağ University (1999) and her master's degree from Ege University, Department of Sociology (2005). She finished her Phd. from the Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Department of Traditional Turkish Arts (2012). Her academic interests are on fashion theory, contemporary fashion and dress history, material culture studies, museology studies and gender studies. She has been teaching courses like Art and Design Studio I-II, History and Culture of Fashion, Dress History and Applied Workshop for Fashion.

Dilek Himam Izmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde 1999 yılında tamamlayan Himam, 2005 yılında Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans derecesi aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde 2012 yılında Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. Akademik ilgi alanları moda teorisi, çağdaş moda ve giysi tarihi, maddi kültür çalışmaları, müzeoloji çalışmaları ve toplumsal cinsiyet konuları üzerine olan Himam, Sanat ve Tasarım Stüdyosu, Moda Tarihi ve Kültürü, Giysi Tarihi ve Moda için Uygulama Atölyesi gibi dersler vermektedir.

Initiatives and Cooperatives | İnisiyatifler ve Kooperatifler

Bülent Köstem.png

Bülent Köstem | CITTASLOW METROPOL IZMIR

CITTASLOW METROPOL IZMIR

CITTASLOW METROPOL IZMIR

Göker Yarkın Yaraşlı.png

Göker Yarkın Yaraşlı | IZDOGA

Since 2005, Yaraşlı has been working as a professional tourist guide and worked as a lecturer at Başkent University Tourism Management Department until 2015. Yaraşlı, who has been interested in bird watching as a hobby since 2004, started his civil society life as a volunteer of the Nature Association and worked as a "field defence officer" in the said association between 2015 and 2018. Since May 2022, Yaraşlı has been working as a guide on the "Flamingo Trail" boat and bus tours run by Izdoğa, and since November 2022, he has been the manager of Izdoğa Tourism Travel Agency. IZDOĞA Our company was established on 29.08.1986 in partnership with Izmir Metropolitan Municipality in order to prevent and eliminate excessive pollution in the Gulf of Izmir, and then continued to carry out its activities in order to protect and improve the environment, to protect the land and natural resources in rural and urban areas in the best way, to prevent water, soil and air pollution, to ensure healthy urbanisation, to carry out survey, project, consultancy and consultancy services for city drinking water, underground resources, surface waters. Especially within the scope of the Great Bay Treatment Project in 2000, with the growth of the company, our white and blue collar employees have gained the experience and knowledge to prepare the investments and services, plans and projects of the General Directorate of IZSU in the field of activity, and to prepare progress payments and final accounts during the construction process. Since 1986, our company has been providing services and has received the Office Registration Certificate since 2020. Our company, registered with the Chamber of Environmental Engineers, has been registered in environmental technologies and management with this document. It has also gained a pioneering feature in tenders.

2005 yılından beri Profesyonel turist rehberliği yapan Yaraşlı, Başkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde 2015 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Hobisi olan kuş gözlemciliği ile 2004 yılından beri ilgilenen Yaraşlı, Doğa Derneği gönüllüsü olarak başladığı sivil toplum hayatında söz konusu dernekte 2015- 2018 yılları arasında “alan savunma sorumlusu” olarak çalışmıştır. 2022 yılının Mayıs ayından itibaren İzdoğa tarafından yürütülmeye başlanan “Flamingo Yolu” tekne ve otobüs turlarında rehberlik yapmaya başlayan Yaraşlı, 2022 Kasım ayından itibaren İzdoğa Turizm Seyahat Acentası’nın müdürlüğünü yapmaktadır. İZDOĞA Şirketimiz 29.08.1986 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında İzmir Körfezi’ndeki aşırı kirliliği önlemek, bertaraf etmek amacıyla kurulmuş, daha sonra çevrenin korunması iyileştirilmesi kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en iyi şekilde korunması, su toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi sağlıklı kentleşmenin sağlanması, şehir içme suları, yeraltı kaynakları, yüzey suları için etüt, proje, müşavirlik, danışmanlık hizmetlerini yürütmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Özellikle 2000 yılında büyük körfez arıtma projesi kapsamında, şirketin büyümesi ile beyaz-mavi yaka çalışanlarımız İZSU Genel Müdürlüğü’nün faaliyet alanındaki yatırım ve hizmetlerini, plan ve projelerini hazırlayarak, yapım süreci içerisinde hak ediş ve kesin hesaplarını çıkaracak deneyim ve birikime kavuşmuştur. 1986 yılından bu yana hizmet veren şirketimiz 2020 yılından itibaren Büro Tescil Belgesi almıştır. Çevre Mühendisleri Odasına kayıtlı şirketimiz, bu belge ile çevre teknolojileri ve yönetimi konusunda tescillenmiştir. Ayrıca ihalelerde ön açıcı özellik kazanmıştır.

Industrial Experts | Endüstri Uzmanları

Demet Antakyali.jpg

Demet Antakyalı

SWECO GmbH, Köln

SWECO GmbH, Köln

Fuat Gözaçan.png

Fuat Gözaçan

Founder of GMI & Wiser Initiatives

WISER GLOBE

bottom of page