top of page
moodboard.jpg

fashion design | moda tasarım

Hydrophilic Textiles: Body/ Rainwater/ Clothing 

Hidrofilik Tekstiller: Beden/ Yağmur Suyu /Giysi

In this project, rainwater is collected, analyzed, and reused for developing naturally dyed textiles which will have less ecological impacts. Experimental clothing designs are developed by making use of these hydrophilic textiles through personalized clothing alternatives. Like the results of the analyses of the rainwater collected from different regions at different times by four female designers living in the same city, the colors created by the plants dyed with this water also varied. 

Transformation of fabrics is made possible by color-sensitive substances that react to the individual mixture of chemical components (acidic/alkaline/environmental and climate chemicals) in the rainwater. In the exhibition this transformation along with chemical analysis of water will be presented as an infographic visual data. In addition, transparent water reservoirs produced with a 3D printer mounted on the clothes allow rainwater to be collected through the clothes by means of an IV tube.

Bu projede yağmur suyu toplanıp, analiz edilerek daha az ekolojik etkiye sahip olan bitkilerle boyanmış tekstiller geliştirmek için yeniden kullanılmıştır.  Bu ‘hidrofilik’ tekstillerden yararlanılarak kişiselleştirilmiş giysi alternatifleri ile deneysel giysi tasarımları geliştirilmiştir. Aynı şehirde yaşayan dört kadın tasarımcının farklı zamanlarda farklı bölgelerden topladıkları yağmur sularının analiz sonuçları gibi, bu suyla boyanan bitkilerin yarattığı renkler de çeşitlilik göstermektedir.

Kumaşlardaki dönüşüm, yağmur suyundaki kimyasal bileşenlerin (asidik/alkali/çevresel ve iklimsel kimyasallar) ayrı ayrı karışımına tepki veren renge duyarlı maddeler sayesinde mümkün olmaktadır. Sergi kapsamında bu dönüşüm kimyasal su analizleri ile infografik bir  görsel veri olarak sunulmaktadır. Ayrıca giysilere monte edilen üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş şeffaf su hazneleri bir serum tüpü aracılığı ile yağmur suyunun kıyafet aracılığı ile toplanmasına imkan vermektedir.

Designers: Derya Irkdaş Doğu, Dilek Himam Er, Filiz Özbengi Uslu, Şölen Kipöz  

Sponsors: SM Analiz Lab, Egedeniz Tekstil, Sun Tekstil

Tasarımcılar : Derya Irkdaş Doğu, Dilek Himam Er, Filiz Özbengi Uslu, Şölen Kipöz  

Destekçiler: SM Analiz Lab, Egedeniz Tekstil, Sun Tekstil

bottom of page