top of page
pexels-photo-920157.webp

photography | fotograf: Egor Kamelev

fashion design | moda tasarım

coming soon

nature in transition

Human impact on ecosystems has greatly altered the diversity of microorganisms on a global scale.

These organisms in the air, soil, surface water, ocean and groundwater produce vital compounds such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide and break down dead biomass.

 

The aim of the project is to raise awareness of underwater microorganisms that can play an active role in solving environmental problems.

 

First-year design students study underwater microorganisms and creatively mimic their shape and cellular structure.

 

Based on these investigations, the students will use waste collected from the sea to design creative surfaces.

değişen doğa

İnsanın ekolojik sistemler üzerindeki etkisi sonucunda mikroorganizma çeşitliliği dünya çapında büyük değişimlere uğramıştır. Hava, toprak, yerüstü sular, okyanus ve yeraltı sularında bulunan en küçük organizmalar azot, oksijen, karbondioksit gibi yaşam-sal öneme sahip birleşimleri üretmekte, ölü biyokülteyi parçalamaktadır.

Bu projenin amacı, çevre sorunlarının çözümünde etkin bir rol oynayabilecek su altı mikroorganizmaları konusunda farkındalık yaratmaktır.

 

Birinci sınıf tasarım öğrencileri su altı mikro-organizmaları inceleyip şekillerini ve hücre yapısını yaratıcı bir biçimde yansıtacaktır.

 

Öğrenciler bu incelemelere dayanarak denizden toplanan atıkları kullanıp yaratıcı yüzeyler tasarlayacaktır.

Dr.Öğr.Üyesi Dilek Himam, Öğr.Gör. Elif Tekcan ve Melis Baloğlu

izmir ekonomi üniversitesi | güzel sanatlar ve tasarım fakültesi | tekstil ve moda tasarım bölümü

 

Asst.Prof.Dr. Dilek Himam, Lecturer Elif Tekcan and Melis Baloğlu

izmir economy university | fine arts and design faculty | dept. of fashion and textile design

bottom of page