top of page
erin-mckenna-QjTUB3TMmLM-unsplash.jpg

photography | fotografi: Erin Mckenna

fashion design | moda tasarım

coming soon

states of water

Taking  different states of water such as rivers, lakes, seas, rain, ice, body water, underwater and  biotopes on water life as a point of departure, 3rd year fashion design students have made use of these inspirations to create a more ethical and responsible fashion collection considering water footprint of the fashion industry. The project is a collaboration between the Department of Textile and Fashion Design at the Izmir University of Economics and the Mediadesign Hochschule, Munich. Based on the inspiration of design collections fashion management students developed a concept/recommendation for sustainable business practices such as areas: sourcing, procurement, production patterns, marketing, sustainable consumption and consumer education.

suyun halleri

Nehirler, göller, denizler, yağmur, buz, vücut suyu, sualtı ve su yaşamındaki biyotoplar gibi suyun farklı hallerinden yola çıkan 3. Sınıf moda tasarımı öğrencileri, moda endüstrisinin su ayak izini göz önünde bulundurarak daha etik ve sorumlu bir moda koleksiyonu oluşturmak için bu ilhamlardan yararlandılar.

Proje, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile Münih'teki Mediadesign Hochschule arasındaki bir işbirliğinin ürünüdür. Moda yönetimi öğrencileri, tasarım koleksiyonlarından esinlenerek kaynak bulma, tedarik, üretim modelleri, pazarlama, sürdürülebilir tüketim ve tüketici eğitimi gibi alanlarda sürdürülebilir iş uygulamaları için bir konsept/öneri geliştirdiler.

Studio supervisors:
Assoc.Prof.Dr. Şölen Kipöz, Res. Assist. Filiz Özbengi Uslu

izmir economy university | fine arts and design faculty | dept. of fashion and textile design

Prof. Claudia Schwarz

 mdh mediadesign hochschule munich | modemanagement

Stüdyo yürütücüleri:

Doç.Dr. Şölen Kipöz, Araş.gör. Filiz Özbengi Uslu

izmir ekonomi üniversitesi | güzel sanatlar ve tasarım fakültesi | tekstil ve moda tasarım bölümü

Prof. Claudia Schwarz

 mdh mediadesign hochschule münih | moda yönetimi

bottom of page