top of page
af6968ce-5d89-450a-969f-ff53b42f5fe4.jpeg

photography | fotografi: Ersan Celiktas

textile design | tekstil tasarım

coming soon

Crocheted Underwater Worlds

A mutated entity

Tığ İşi Sualtı Dünyalar

Mütasyona uğramış bir varlık

Coral reefs as ecosystems with all their organisms are under threat worldwide. Coastal development, fishing practices, recreational diving and general pollution are the causes of the progressive destruction of these wonderful biotopes.

The biological balance is further disturbed by the penetration of toxic algae and other invasive organisms into the harbor waters.
Underwater, this creates a dynamic and expansive entity of organic and inorganic material, where the ugly meets the beautiful, the fresh meets the old, and the clean meets the dirty.

Using intertwined yarns, this installation presents a dynamic living space - a creative biotope.

The continuous growth of interwoven, colored structures creates a coherent whole in a growth process rich in forms.

Mercan adaları barındırdığı tüm canlılarla birlikte birer eko sistem olarak dünya genelinde tehdit altındadır. Sahillerin gelişmesi, balıkçılık pratikleri, hobi olarak dalgıçlık ve genel kirlilik bu harikulade biyotopların ilerleyen tahribatının nedenleridir.

Ayrıca zehirli yosunların ve diğer istilacı canlıların liman sularına girmesiyle birlikte biyolojik denge daha fazla bozulmaktadır.
Bu esnada su altında organik ve anorganik materyalden oluşan dinamik ve büyük bir alana yayılan bir yapı oluşmaktadır. Bu yapıda çirkin güzelle, taze bayatla, temiz kirliyle buluşur.

Bu kurguda birbirine dolanmış ipliklerle dinamik bir yaşam alanı, yaratıcı bir biyotop sunulmaktadır.
İçiçe girmiş renkli yapıların aralıksız büyümesi şekil açısından zengin bir büyüme sürecinde tutarlı bir bütün yaratmaktadır.

Dilek Himam

Dilek Himam

bottom of page