top of page
paul-teysen-QQaAE7ebbIE-unsplash.jpg

photography | fotografi: Paul Teysen 

fashion design | moda tasarım

coming soon

Hydrophilic Textiles: Body/ Rainwater/ Clothing 

Hidrofilik Tekstiller: Beden/ Yağmur Suyu /Giysi

In this project, rainwater is collected, analyzed, and reused for developing naturally dyed textiles which will have less ecological impacts. Experimental clothing designs are developed by making use of these hydrophilic textiles through personalized clothing alternatives. Like the results of the analyses of the rainwater collected from different regions at different times by four female designers living in the same city, the colors created by the plants dyed with this water also varied. 

Transformation of fabrics is made possible by color-sensitive substances that react to the individual mixture of chemical components (acidic/alkaline/environmental and climate chemicals) in the rainwater. In the exhibition this transformation will be presented as visual data , and the possible interaction with rain water with the body and clothing due to different circumstances will be generated by AI, through body scanning of coloration of clothing designs.

Bu projede yağmur suyu toplanıp, analiz edilerek daha az ekolojik etkiye sahip olan bitkilerle boyanmış tekstiller geliştirmek için yeniden kullanılmıştır.  Bu ‘hidrofilik’ tekstillerden yararlanılarak kişiselleştirilmiş giysi alternatifleri ile deneysel giysi tasarımları geliştirilmiştir. Aynı şehirde yaşayan dört kadın tasarımcının farklı zamanlarda farklı bölgelerden topladıkları yağmur sularının analiz sonuçları gibi, bu suyla boyanan bitkilerin yarattığı renkler de çeşitlilik göstermektedir.

Kumaşlardaki dönüşüm, yağmur suyundaki kimyasal bileşenlerin (asidik/alkali/çevresel ve iklimsel kimyasallar) ayrı ayrı karışımına tepki veren renge duyarlı maddeler sayesinde mümkün olmaktadır. Sergi kapsamında bu dönüşüm, görsel veri olarak sunulmakta ve yağmur suyunun farklı koşullara bağlı olarak beden ve giysilerle olası etkileşimi, renklendirilmiş giysi tasarımları vücut taraması aracılığı ile yapay zeka tarafından üretilmiştir.

Designers: Derya Irkdaş Doğu, Dilek Himam Er, Filiz Özbengi Uslu, Şölen Kipöz  

Tasarımcılar : Derya Irkdaş Doğu, Dilek Himam Er, Filiz Özbengi Uslu, Şölen Kipöz

bottom of page