top of page
pexels-engin-akyurt-1677275.jpg

photography | fotografi: Engin Akyurt

fashion design | moda tasarım

coming soon

wearing water

The discussion about the negative impact of the fashion industry on people and the environment in terms of production practices and sustainability issues is becoming increasingly relevant.

Environmental exploitation is characteristic of the fashion industry and manifests itself in resource scarcity and environmental pollution.

Water wastage and pollution in particular are a major problem in this sector.

Growing water-intensive crops like cotton depletes water resources.

The use of pesticides and other chemicals in textile production pollutes rivers and other surface waters.

Even end users pollute the environment as synthetic garments made from polyester, viscose and nylon release microfibers into the water with every wash. These tiny particles (microplastics) end up in the oceans, where they enter and harm the food chain.

This project with 2nd year fashion students aims to raise awareness of these issues within the industry.

su giyinmek

Moda sanayiinin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili tartışma üretim pratikleri ve sürdürüle-bilirlik sorunları kapsamında gitgide daha büyük bir önem kazanmaktadır. Moda sanayiinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi kendini kaynak kıtlığı ve çevre kirliliği olarak göstermektedir.

Özellikle su israfı ve kirliliği bu sektörde büyük bir sorun teşkil eder.

Örneğin pamuk gibi çok su tüketen tarla bitkilerinin yetiştirilmesi su kaynaklarını tüketmektedir. Tekstil üretimi sürecinde kullanılan pestisitler ve diğer kimyasallar nehirleri ve diğer toprak üstü sularını kirletmektedir. Nihai tüketici de ayrıca çevreyi kirletir çünkü polyester, viskoz ve naylon gibi sentetik maddelerden yapılmış kıyafetlerden her yıkamada suya mikrofiber atılır.
 

Bu minicik parçacıklar (mikroplastik) sonunda denize ulaşır ve gıda zincirine katılır. Su, dünyanın en değerli kaynaklarından biridir ve bu nedenle korunmalıdır. İkinci sınıf moda öğrencileriyle gerçekleştirilen bu projenin amacı sektör içinde bu konuyla ilgili farkındalık yaratmaktır.

Lecturer Angela Burns

izmir economy university | fine arts and design faculty | dept. of fashion and textile design

Öğr.Gör. Angela Burns

izmir ekonomi üniversitesi | güzel sanatlar ve tasarım fakültesi | tekstil ve moda tasarım bölümü

bottom of page