top of page
naja-bertolt-jensen-BJUoZu0mpt0-unsplash.jpg

photography | fotografi: Naja Bertolt Jensen 

industrial design | endüstriyel tasarım

coming soon

Clear the Sea | Bio Balloons

A large part of the sea is polluted by millions of tons of disposable plastic every day, which severely disturbs the biological balance.

Bioengineering, industrial and fashion design students have teamed up to create an alternative to traditional industrial latex balloons. In contrast to single-use plastics, this alternative is 100% biodegradable.

Denizi Temizle | Biyo Balonlar

Denizlerin büyük bir bölümü her gün milyonlarca tonluk tek kullanımlık plastikle kirletilmekte, böylece biyolojik denge önemli ölçüde bozulmaktadır. Biyomühendislik, Sanayi ve Moda Tasarımı bölümü öğrencileri lateksten yapılan geleneksel hava balonuna bir alternatif yaratmak için ekip halinde çalıştılar. Bu alternatif, tek kullanımlık plastiklere göre %100 biyolojik olarak parçalanbilir.

Dr. Derya Irkdaş Doğu and Raul Pinto
izmir economy university | fine arts and design faculty | dept. of industrial design

Öğr.Gör.Dr. Derya Irkdaş Doğu ve Öğr.Gör. Raul Pinto
izmir ekonomi üniversitesi | güzel sanatlar ve tasarım fakültesi | endüstriyel tasarım bölümü

bottom of page