top of page
fabio-oyXis2kALVg-unsplash.jpg

photography | fotografi: Fabio Oy 

interior architecture and environmental design | iç mimarlik ve çevre tasarım

coming soon

2054

The world is changing: climate, lifestyle, habitats, social structures, means of transport, communication and service systems.
As a result, interior designers have increasing opportunities to work in the marine, aerospace, caravan, space, gaming, virtual and augmented reality sectors, as well as in the conventional construction sector.

The students imagine that in the year 2054 they receive a call from a company in Izmir with three design options:
• Design of a computer game setup

• Draft of a film setup
• Design of a TV series setup,
to present a visionary lifestyle concept.
This concept must be related to the element of water. The interface to the element of water can be in the areas of art, music, literature, health, sports, chemistry, biology, geography, sustainability or industry.

2054

Dünya değişiyor: İklim, yaşam tarzı, yaşam alanları, sosyal yapılar, ulaşım araçları, iletişim ve hizmet sistemleri.Bu nedenle iç mimarlar geleneksel inşaat sektörünün yanı sıra denizcilik, havacılık, karavan, uzay, bilgisayar oyunları, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gibi alanlarda gitgide daha çok çalışma imkanı bulmaktadır.

Öğrenciler, 2054 yılında vizyoner bir yaşam tarzı konsepti sunmak amacıyla üç farklı tasarım seçeneği sunan bir şirketten bir çağrı aldıklarını hayal edecekler:

• Bir bilgisayar oyunu için setup tasarımı

• Bir film için setup tasarımı
• Bir televizyon dizisi için setup tasarımı.

Bu konseptin su elementiyle bir ilişkisi olmalıdır.
Su elementiyle kesişen noktaları sanat, müzik, edebiyat, sağlık, spor, kimya, biyoloji, coğrafya, sürdürülebilirlik veya sanayi olabilir.

Assoc.Prof.Dr. Emre Ergül, Asst.Prof.Dr. Markus Wilsing and Yasemin Albayrak

izmir economy university | fine arts and design faculty | dept. of interior and environmental design

Doç.Dr. Emre Ergül, Dr.Öğr. Üyesi Markus Wilsing ve Yasemin Albayrak
izmir ekonomi üniversitesi | güzel sanatlar & tasarım fakültesi | iç mimarlık & çevre tasarımı bölümü

bottom of page