top of page
IMG_2557.jpg

photography | fotograf: Jörn Fröhlich 

textile design | tekstil tasarım

coming soon

Water for the senses | Hammam Bath Bowls

Although bathing was considered a private activity, the hammam, as a public bath, was an important social facility in most Mediterranean cities before modern sanitation.

Central to hygiene and public health, hammams served as social gathering places where people could relax. Because of this health-social function and their special architecture, hammams have always played a prominent role in the civilizations of Anatolia.

One of the most important utensils in hammams is the bath bowl, the origins of which go back to the Phrygians. It is used to draw water from the pool. The raised part in the center of the bowl is believed to symbolize the abdomen of the ancient mother goddess Cybele.

With the traditional bathing bowls made of textile and paper, the project wants to draw attention to the importance of clean water for body and soul.

Duyulara Hitap Eden Su | Hamam Çanakları

Antikitede banyo yapmak özel bir etkinlik iken hamam halka açık bir banyo olarak modern su tesisatı geliştirilmeden önce çoğu Akdeniz kentinde önemli bir sosyal yapıydı.

Hamamlar hijyen ve halk sağlığı açısından merkezi bir öneme sahipti ve insanların dinlenebileceği birer sosyal tesis olarak hizmet vermekteydi. Hamam, bu sağlık ve sosyal işlevi ve özel mimarisi nedeniyle Anadolu uygarlıklarında önemli bir rol oynamıştır.

Hamamlarda en önemli kullanım nesnelerinden biri de çanaktır ve kökeni Frigler’e kadar dayanır. Kurnadan su almak için kullanılır. Çanağın ortasındaki kabarıklığın eski ana tanrıça Kibele’yi sembolize ettiği varsayılmaktadır.

Proje, tekstil ve kağıttan üretilen geleneksel çanaklarla temiz suyun insan vücudu ve ruhu için önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Ebru Öngen Corsini, Elvan Özkavruk-Adanır

Ebru Öngen Corsini, Elvan Özkavruk-Adanır

bottom of page